Webdeler Versjon 3

"Club Map" / "Kart"

PageClubMap.aspx

"Venue Map" / "Kart"

PageVenueMap.aspx

"Terminliste - arrangementer med registrert resultat"

PageEventsWithResult.aspx

"Ranking Detail"

PageRankingDetail.aspx

Ranking Period Search

PageRankingPeriodAvansert.aspx

Terminliste

PageSchedule.aspx

Terminliste Full Calendar

PageTerminAvansertFullCalendar.aspx

Arrangement i rankingperioder

PageEventRankingPeriodDetail.aspx

Skytterforbund Tidsplan

DailySchedule

Bestilte tilstelninger Lanes

EventBooked

"Tournament Search" / “Turnering Avansert”

PageTournamentsAvansert.aspx

Bedrift, Ishockey, Håndball

"Match Search" / “Match Avansert”

PageMatchAvansert.aspx

"Cup Search" / “Cup Avansert”

PageCupAvansert.aspx

"Cup Details" / “Cup detaljer”

PageCupDetails.aspx

"Terminliste / Kampdagbok / Kampoppsett"
"Pr. Lag / Turnering / Dommer"

PageCalendarTeamDetail.aspx
PageCalendarTeamDetail.aspx-2

"Tournament" / “Turnering”

PageTournamentDetail.aspx

"Team Detail"

PageTeamDetail.aspx

"Match Information" / “Kamp informasjon”

PageMatchInformationDetail.aspx

"Seasons search"

PageSeasonAvansert.aspx

"Tournament Detail with matches"

PageTournamentDetailWithMatches.aspx

"Referee search"

PageRefereeAvansert.aspx

"Page Matches Header"

PageMatchesHeader.aspx

Search Activity By Location

PageActivityByLocation.aspx

Search Facilities For Disabled

PageFacilitiesForDisabled.aspx

"Venue Unit Search" / "Søk etter anleggsenhet"

PageVenueUnitAvansert.aspx

"Venue Unit Search" / "Søk etter anleggsenhet"

PageVenueUnitAvansert_v2.aspx

For mer informasjon itinfo.nif.no/Webdeler

Node : nif-appsrv53
Versjon : 3.27.5
Bygg : 3.27.5.1