/

Personinfo

logo

Om informasjonen vist på denne siden skal publiseres, og eventuelt hva som skal vises kan administreres på minidrett.no.

Er personen registrert med en funksjonstype av offentlig interesse vil personen være søkbar selv om man ikke har tillatt publisering, men man kan fortsatt velge å skjule enkelte detaljer på minidrett.no.

navn

Per Bakken

adresse

Husebyvegen 64 C, 7097 SAUPSTAD

telefon

72583678

mobil

95263055

e-post

pbak99@gmail.com

person id

200442

Show Tab
Selected Tab
Visible Sections
Privacy
Hidden Rows
Visible Rows