/

Terminliste status NSF 2017
Antall arrangement fra 01.01.2017-31.12.2017
Krets/Region Leirdue Pistol Rifle Viltmål Sum pr krets
01 Akershus Skytterkrets 39 93 54 11 197
02 Aust-agder Skytterkrets 7 52 12 0 71
03 Buskerud Skytterkrets 9 107 27 0 143
04 Finnmark Skytterkrets 21 30 0 0 51
05 Glåmdal Skytterkrets 3 24 25 0 52
06 Hedmark Skytterkrets 10 35 38 0 83
07 Hordaland Skytterkrets 31 199 28 0 258
08 Møre og Romsdal Skytterkrets 11 133 9 0 153
09 Nordland Skytterkrets 17 146 0 0 163
10 Nord-Trøndelag Skytterkrets 0 97 39 0 136
11 Oppland Skytterkrets 1 16 29 0 46
12 Oslo Skytterkrets 9 73 23 12 117
13 Rogaland Skytterkrets 0 199 18 0 217
14 Sogn og Fjordane Skyttarkrins 4 47 0 0 51
15 Sør-Trøndelag Skytterkrets 9 207 35 0 251
16 Telemark Skytterkrets 12 45 5 0 62
17 Troms Skytterkrets 5 63 0 0 68
18 Vest-Agder Skytterkrets 28 99 0 0 127
19 Vestfold Skytterkrets 5 37 10 0 52
20 Østfold Skytterkrets 22 68 39 0 129
Internasjonalt stevne 0 1 5 0 6
Sum godkjent 243 1771 396 23 2433
Status - Søknad 0 2 0 0 2
Status - Avlyst 5 29 11 0 45
Resultatliste status NSF 2017
Antall resultater fra 01.01.2017-31.12.2017
Krets/Region Leirdue Pistol Rifle Viltmål Sum pr krets
01 Akershus Skytterkrets 382 477 1184 51 2094
02 Aust-agder Skytterkrets 43 788 9 0 840
03 Buskerud Skytterkrets 303 1172 54 0 1529
04 Finnmark Skytterkrets 66 139 0 0 205
05 Glåmdal Skytterkrets 0 327 282 0 609
06 Hedmark Skytterkrets 265 200 125 0 590
07 Hordaland Skytterkrets 113 631 120 0 864
08 Møre og Romsdal Skytterkrets 129 1398 13 0 1540
09 Nordland Skytterkrets 81 876 0 0 957
10 Nord-Trøndelag Skytterkrets 0 414 171 0 585
11 Oppland Skytterkrets 0 108 74 0 182
12 Oslo Skytterkrets 56 451 373 29 909
13 Rogaland Skytterkrets 0 1860 52 0 1912
14 Sogn og Fjordane Skyttarkrins 63 346 0 0 409
15 Sør-Trøndelag Skytterkrets 30 1904 6 0 1940
16 Telemark Skytterkrets 341 568 11 0 920
17 Troms Skytterkrets 56 263 0 0 319
18 Vest-Agder Skytterkrets 303 862 0 0 1165
19 Vestfold Skytterkrets 140 247 9 0 396
20 Østfold Skytterkrets 512 554 312 0 1378
0 0 0 0 0
Sum godkjent 2883 13585 2795 80 19343
Status - Søknad 0 0 0 0 0
Status - Avlyst 1 3 6 0 10
Resultat-status pr 24.05.2017
Krets/Region Avholdt pr 24.05.2017 Innmeldt resultat % Ikke innmeldt Ikke innmeldt siste 5 døgn
01 Akershus Skytterkrets 71 62 87% 9 1
02 Aust-agder Skytterkrets 27 26 96% 1 0
03 Buskerud Skytterkrets 69 59 86% 10 5
04 Finnmark Skytterkrets 18 18 100% 0 0
05 Glåmdal Skytterkrets 22 18 82% 4 0
06 Hedmark Skytterkrets 38 27 71% 11 4
07 Hordaland Skytterkrets 105 82 78% 23 2
08 Møre og Romsdal Skytterkrets 75 70 93% 5 1
09 Nordland Skytterkrets 85 78 92% 7 2
10 Nord-Trøndelag Skytterkrets 55 40 73% 15 1
11 Oppland Skytterkrets 17 9 53% 8 0
12 Oslo Skytterkrets 59 52 88% 7 4
13 Rogaland Skytterkrets 91 77 85% 14 3
14 Sogn og Fjordane Skyttarkrins 24 22 92% 2 0
15 Sør-Trøndelag Skytterkrets 101 84 83% 17 1
16 Telemark Skytterkrets 31 29 94% 2 0
17 Troms Skytterkrets 28 22 79% 6 0
18 Vest-Agder Skytterkrets 47 45 96% 2 1
19 Vestfold Skytterkrets 24 16 67% 8 1
20 Østfold Skytterkrets 61 47 77% 14 0
0 0 0% 0 0
Sum godkjent 1048 883 84% 165 26
Totalt godkjent terminlisten pr 24.05.2017
Konkurranser totalt, fordelt pr gren
Totalt godkjent resultatliste pr 24.05.2017
Konkurranse resultater totalt, fordelt pr gren