/

Terminliste status NSF 2017
Antall arrangement fra 01.01.2017-31.12.2017
Krets/Region Leirdue Pistol Rifle Viltmål Sum pr krets
01 Akershus Skytterkrets 40 120 55 11 226
02 Aust-agder Skytterkrets 7 54 12 0 73
03 Buskerud Skytterkrets 9 109 28 0 146
04 Finnmark Skytterkrets 22 30 0 0 52
05 Glåmdal Skytterkrets 3 25 25 0 53
06 Hedmark Skytterkrets 11 35 41 0 87
07 Hordaland Skytterkrets 31 199 29 0 259
08 Møre og Romsdal Skytterkrets 14 133 9 0 156
09 Nordland Skytterkrets 17 147 0 0 164
10 Nord-Trøndelag Skytterkrets 0 99 40 0 139
11 Oppland Skytterkrets 1 18 30 0 49
12 Oslo Skytterkrets 9 74 23 13 119
13 Rogaland Skytterkrets 0 201 14 0 215
14 Sogn og Fjordane Skyttarkrins 4 49 0 0 53
15 Sør-Trøndelag Skytterkrets 11 208 35 0 254
16 Telemark Skytterkrets 13 45 5 0 63
17 Troms Skytterkrets 5 70 0 0 75
18 Vest-Agder Skytterkrets 28 100 0 0 128
19 Vestfold Skytterkrets 5 43 10 0 58
20 Østfold Skytterkrets 22 71 40 0 133
Internasjonalt stevne 0 1 5 0 6
Sum godkjent 252 1831 401 24 2508
Status - Søknad 0 6 0 0 6
Status - Avlyst 10 34 13 1 58
Resultatliste status NSF 2017
Antall resultater fra 01.01.2017-31.12.2017
Krets/Region Leirdue Pistol Rifle Viltmål Sum pr krets
01 Akershus Skytterkrets 1186 2353 1184 52 4775
02 Aust-agder Skytterkrets 149 1378 9 0 1536
03 Buskerud Skytterkrets 304 1253 56 0 1613
04 Finnmark Skytterkrets 491 313 0 0 804
05 Glåmdal Skytterkrets 0 733 282 0 1015
06 Hedmark Skytterkrets 265 514 125 0 904
07 Hordaland Skytterkrets 271 1075 120 0 1466
08 Møre og Romsdal Skytterkrets 158 2016 13 0 2187
09 Nordland Skytterkrets 202 1132 0 0 1334
10 Nord-Trøndelag Skytterkrets 0 725 191 0 916
11 Oppland Skytterkrets 60 223 74 0 357
12 Oslo Skytterkrets 116 816 443 108 1483
13 Rogaland Skytterkrets 0 2306 66 0 2372
14 Sogn og Fjordane Skyttarkrins 96 593 0 0 689
15 Sør-Trøndelag Skytterkrets 83 2877 6 0 2966
16 Telemark Skytterkrets 500 586 12 0 1098
17 Troms Skytterkrets 59 602 0 0 661
18 Vest-Agder Skytterkrets 564 1389 0 0 1953
19 Vestfold Skytterkrets 210 969 9 0 1188
20 Østfold Skytterkrets 623 687 342 0 1652
0 0 0 0 0
Sum godkjent 5337 22540 2932 160 30969
Status - Søknad 0 0 0 0 0
Status - Avlyst 1 6 6 1 14
Resultat-status pr 19.08.2017
Krets/Region Avholdt pr 19.08.2017 Innmeldt resultat % Ikke innmeldt Ikke innmeldt siste 5 døgn
01 Akershus Skytterkrets 130 107 82% 23 0
02 Aust-agder Skytterkrets 38 36 95% 2 0
03 Buskerud Skytterkrets 91 68 75% 23 0
04 Finnmark Skytterkrets 36 36 100% 0 0
05 Glåmdal Skytterkrets 28 24 86% 4 0
06 Hedmark Skytterkrets 52 31 60% 21 0
07 Hordaland Skytterkrets 145 114 79% 31 2
08 Møre og Romsdal Skytterkrets 93 89 96% 4 1
09 Nordland Skytterkrets 117 101 86% 16 1
10 Nord-Trøndelag Skytterkrets 76 53 70% 23 0
11 Oppland Skytterkrets 22 11 50% 11 0
12 Oslo Skytterkrets 84 79 94% 5 1
13 Rogaland Skytterkrets 105 89 85% 16 0
14 Sogn og Fjordane Skyttarkrins 36 35 97% 1 0
15 Sør-Trøndelag Skytterkrets 136 112 82% 24 1
16 Telemark Skytterkrets 38 35 92% 3 0
17 Troms Skytterkrets 51 36 71% 15 0
18 Vest-Agder Skytterkrets 66 65 98% 1 0
19 Vestfold Skytterkrets 35 26 74% 9 0
20 Østfold Skytterkrets 74 55 74% 19 1
Internasjonalt stevne 5 0 0% 5 0
Sum godkjent 1458 1202 82% 256 7
Totalt godkjent terminlisten pr 19.08.2017
Konkurranser totalt, fordelt pr gren
Totalt godkjent resultatliste pr 19.08.2017
Konkurranse resultater totalt, fordelt pr gren
Konkurranser i NSF 2017, fordelt pr krets, summert
Sum pr krets, grenvis
Resultater i NSF 2017, fordelt pr krets, summert
Sum pr krets, grenvis
Konkurranser i NSF 2017, fordelt på krets pr gren
Antall konkurranser pr krets i NSF -
Antall konkurranser pr krets i NSF -
Antall konkurranser pr krets i NSF -
Antall konkurranser pr krets i NSF -
Resultater i NSF 2017, fordelt på krets pr gren
Antall resultater pr krets i NSF -
Antall resultater pr krets i NSF -
Antall resultater pr krets i NSF -
Antall resultater pr krets i NSF -