/

Terminliste status NSF 2017
Antall arrangement fra 01.01.2017-31.12.2017
Krets/Region Leirdue Pistol Rifle Viltmål Sum pr krets
01 Akershus Skytterkrets 40 99 55 11 205
02 Aust-agder Skytterkrets 7 53 12 0 72
03 Buskerud Skytterkrets 9 108 28 0 145
04 Finnmark Skytterkrets 22 30 0 0 52
05 Glåmdal Skytterkrets 3 24 25 0 52
06 Hedmark Skytterkrets 10 35 38 0 83
07 Hordaland Skytterkrets 31 199 28 0 258
08 Møre og Romsdal Skytterkrets 11 133 9 0 153
09 Nordland Skytterkrets 17 147 0 0 164
10 Nord-Trøndelag Skytterkrets 0 99 39 0 138
11 Oppland Skytterkrets 1 16 29 0 46
12 Oslo Skytterkrets 9 73 23 12 117
13 Rogaland Skytterkrets 0 199 14 0 213
14 Sogn og Fjordane Skyttarkrins 4 47 0 0 51
15 Sør-Trøndelag Skytterkrets 9 208 35 0 252
16 Telemark Skytterkrets 12 45 5 0 62
17 Troms Skytterkrets 5 64 0 0 69
18 Vest-Agder Skytterkrets 28 99 0 0 127
19 Vestfold Skytterkrets 5 39 10 0 54
20 Østfold Skytterkrets 22 70 39 0 131
Internasjonalt stevne 0 1 5 0 6
Sum godkjent 245 1788 394 23 2450
Status - Søknad 0 5 0 0 5
Status - Avlyst 8 33 12 1 54
Resultatliste status NSF 2017
Antall resultater fra 01.01.2017-31.12.2017
Krets/Region Leirdue Pistol Rifle Viltmål Sum pr krets
01 Akershus Skytterkrets 943 643 1184 52 2822
02 Aust-agder Skytterkrets 149 1251 9 0 1409
03 Buskerud Skytterkrets 303 1253 56 0 1612
04 Finnmark Skytterkrets 266 226 0 0 492
05 Glåmdal Skytterkrets 0 711 282 0 993
06 Hedmark Skytterkrets 265 220 125 0 610
07 Hordaland Skytterkrets 222 828 120 0 1170
08 Møre og Romsdal Skytterkrets 144 1944 13 0 2101
09 Nordland Skytterkrets 192 1013 0 0 1205
10 Nord-Trøndelag Skytterkrets 0 592 186 0 778
11 Oppland Skytterkrets 0 223 74 0 297
12 Oslo Skytterkrets 66 635 373 83 1157
13 Rogaland Skytterkrets 0 2283 52 0 2335
14 Sogn og Fjordane Skyttarkrins 63 465 0 0 528
15 Sør-Trøndelag Skytterkrets 45 2250 6 0 2301
16 Telemark Skytterkrets 431 576 11 0 1018
17 Troms Skytterkrets 59 367 0 0 426
18 Vest-Agder Skytterkrets 427 935 0 0 1362
19 Vestfold Skytterkrets 200 942 9 0 1151
20 Østfold Skytterkrets 614 580 342 0 1536
0 0 0 0 0
Sum godkjent 4389 17937 2842 135 25303
Status - Søknad 0 0 0 0 0
Status - Avlyst 1 6 6 1 14
Resultat-status pr 23.06.2017
Krets/Region Avholdt pr 23.06.2017 Innmeldt resultat % Ikke innmeldt Ikke innmeldt siste 5 døgn
01 Akershus Skytterkrets 96 80 83% 16 1
02 Aust-agder Skytterkrets 33 32 97% 1 0
03 Buskerud Skytterkrets 87 68 78% 19 0
04 Finnmark Skytterkrets 30 29 97% 1 0
05 Glåmdal Skytterkrets 25 22 88% 3 0
06 Hedmark Skytterkrets 42 29 69% 13 0
07 Hordaland Skytterkrets 130 97 75% 33 3
08 Møre og Romsdal Skytterkrets 86 84 98% 2 1
09 Nordland Skytterkrets 109 94 86% 15 1
10 Nord-Trøndelag Skytterkrets 68 49 72% 19 0
11 Oppland Skytterkrets 20 10 50% 10 0
12 Oslo Skytterkrets 71 65 92% 6 3
13 Rogaland Skytterkrets 102 87 85% 15 1
14 Sogn og Fjordane Skyttarkrins 28 25 89% 3 0
15 Sør-Trøndelag Skytterkrets 120 99 82% 21 2
16 Telemark Skytterkrets 35 32 91% 3 0
17 Troms Skytterkrets 40 27 68% 13 0
18 Vest-Agder Skytterkrets 57 52 91% 5 0
19 Vestfold Skytterkrets 29 23 79% 6 0
20 Østfold Skytterkrets 69 52 75% 17 1
Internasjonalt stevne 5 0 0% 5 0
Sum godkjent 1282 1056 82% 226 13
Totalt godkjent terminlisten pr 23.06.2017
Konkurranser totalt, fordelt pr gren
Totalt godkjent resultatliste pr 23.06.2017
Konkurranse resultater totalt, fordelt pr gren
Konkurranser i NSF 2017, fordelt pr krets, summert
Sum pr krets, grenvis
Resultater i NSF 2017, fordelt pr krets, summert
Sum pr krets, grenvis
Konkurranser i NSF 2017, fordelt på krets pr gren
Antall konkurranser pr krets i NSF -
Antall konkurranser pr krets i NSF -
Antall konkurranser pr krets i NSF -
Antall konkurranser pr krets i NSF -
Resultater i NSF 2017, fordelt på krets pr gren
Antall resultater pr krets i NSF -
Antall resultater pr krets i NSF -
Antall resultater pr krets i NSF -
Antall resultater pr krets i NSF -